Bryan Adams žodžiai

„Broliai po saule“


(iš garso įrašo „Spirit: Stallion Of The Cimarron“)Aš svajojau apie atvirą preriją
Aš svajojau apie blyškų ryto dangų
Turėjau svajonę, kad skrendame ant auksinių sparnų
Ir mes buvome vienodi, lygiai tokie patys, tu ir aš

Sekite savo širdimi, mažas vakarų vėjo vaikas
Sekite balsą, kuris jus kviečia namo
Sekite savo svajones, bet visada atsiminkite mane
Aš tavo brolis po saule

Mes esame kaip plunksnos paukščiai
Mes esame dvi širdys, sujungtos
Mes būsime amžinai kaip vienas
Mano brolis po saule

Kur tik kanjone girdi vėją
Visur, kur matai buivolų bėgimą

adam lambert du fux

Kad ir kur eitum, būsiu šalia tavęs
Nes tu esi mano brolis, mano brolis po saule

Mes esame kaip plunksnos paukščiai
Mes esame dvi širdys, sujungtos
Mes būsime amžinai kaip vienas
Mano brolis po saule

Po saule [2x]
Mano brolis po saule