Aaron Shust žodžiai

'Aš palauksiu'Kai būnu pavargusi, tu man paguodi


(Lauksiu; lauksiu tavęs)
Kai aš silpnas, tu suteiki man stiprybės
(Lauksiu; lauksiu tavęs)

tiesiog atlikite kitą teisingą dalyką

Kai aš negaliu vaikščioti, tu man suteiki sparnus kaip erelis
(Lauksiu; lauksiu tavęs)
Kai aš vienas, tu man suteiki ramybę
(Aš palauksiu)
Lauksiu tavo gailestingumo
Lauksiu, kol atsiskleis tavo planas
Aš lauksiu, kol tavo malonės bus naujos rytą
Kai aš sužeistas, tu išgydai mano sulaužytus kaulus
(Lauksiu; lauksiu tavęs)
Kai dainuoju, tu pripildei mano širdį džiaugsmo
(Lauksiu; lauksiu tavęs)
Ir kai bijau nežinomo, duok man ramybę
(Lauksiu; lauksiu tavęs)
Kai aš skambinu, tu visada man atsakai
(Aš palauksiu)
Mes laukiame tavęs kaip budėtojai laukdami ryto
Laukiame Tavęs, kaip kūryba laukia pavasario
Laukiame, kol jus supras
Jūs atskleidžiate savo planą tokiais būdais, kurių galbūt mes nesuprantame