Aaron Watson žodžiai

'Jono 8:12'12 Kai Jėzus vėl kalbėjo žmonėms, jis pasakė: “Aš esu pasaulio šviesa. Kas mane seka, niekada nevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą.