ABC žodžiai

„Pamesk save“dainos žodžiai Adelės vandeniui po tiltu


Tu tiek daug gauni


Jūs pametėte kibirkštį
Plaukimas su delfinais
Lūšis su rykliais
Bet kuriuo atveju miestas
Varo jus iš proto
Sutemus

Pasakyk taip, kaip yra
Jūs neturite mirti
Prieš gyvendamas
Prarasti save
Norėdami kartais atsidurti
Painiokite save
Ir kartais užsimerk

Tu tiek daug gauni
Taigi išsigandęs gali nuskęsti
Visas jūsų vertinamas turtas
Ar jus žemina
Bet kuriuo atveju ne visai gražu
Pasivaikščiojimas šiame mieste

Pasakyk taip, kaip yra
Jūs neturite mirti
Prieš gyvendamas
Prarasti save
Norėdami kartais atsidurti
Painiokite save
Ir kartais užsimerk

viskas rasta
Taip, kartais

Prarasti save
Norėdami kartais atsidurti
Painiokite save
Ir kartais užsimerk

Prarasti save
Norėdami kartais atsidurti
Kvailinkite save
Aklas pats
Kartais
Kartais
Kartais
Kartais
Kartais