Adele žodžiai

„Priversk mane jausti mano meilę“Kai tavo veide pučia lietus


Visas pasaulis yra jūsų byloje
Galėčiau pasiūlyti jums šiltą apkabinimą
Kad tu pajustum mano meilę

Kai atsiranda vakaro šešėliai ir žvaigždės
Ir ten nėra nė vieno, kuris išdžiovintų tavo ašaras
Galėčiau tave laikyti milijoną metų
Kad tu pajustum mano meilę

Aš žinau, kad dar nepagalvojai
Bet aš niekada tavęs nepadarysiu neteisingai
Aš tai žinojau nuo to laiko, kai mes susitikome
Be jokios abejonės, galvoje, kur tu priklausai

Aš būčiau alkanas; Aš einu juodai mėlyna
Aš eisiu šliaužti prospektu
Ne, nėra nieko, ko nepadaryčiau
Kad tu pajustum mano meilę


kažkas panašaus į tave adele žodžiai

Audromis siautėja jūra
Ir dėl gailesčio greitkelio
Permainų vėjai pučia laukiniai ir laisvi
Jūs dar nematėte nieko panašaus į mane

Galėčiau tave nudžiuginti, įgyvendinti tavo svajones
Nieko, ko nepadaryčiau
Eik į žemės galus tau
Kad tu pajustum mano meilę
Kad tu pajustum mano meilę