Aaron Shust žodžiai

„Niekas aukštesnis“Mūsų Tėvas, Kūrėjas


Jūs laikote mūsų širdis kartu
Nėra nė vieno aukščiau už tave

Atpirkėjas, gynėjas
Mūsų didis ir galingas Gelbėtojas
Nėra nė vieno aukščiau už tave

Jūs visada esate su mumis
Malonu mums atleisti
Jūsų jėgomis mes buvome laisvi

Viešpatie, mes stebimės tavo akivaizdoje
Apsuptas tavo gailestingumo ir meilės
Mūsų rankos yra pakeliamos labai atidžiai
Tavo malonės man visada užtenka
Ir nėra nė vieno aukščiau už mūsų Dievą
Nėra nė vieno aukščiau už tave

Didelis stebuklas
Tu viešpatii su meile amžinai
Nėra nė vieno aukščiau už tave

Tavo grožis, tavo spindesys
Tavo šlovė nežino jokios priemonės
Nėra nė vieno aukščiau už tave

Jūs visada esate su mumis
Malonu mums atleisti
Jūsų jėgomis mes buvome laisvi

Viešpatie, mes stebimės tavo akivaizdoje
Apsuptas tavo gailestingumo ir meilės
Mūsų rankos yra pakeliamos labai atidžiai
Tavo malonės man visada užtenka
Ir nėra nė vieno aukščiau už mūsų Dievą
Nėra nė vieno aukščiau už tave

Tegul mano gyvenimas amžinai giria Tavo vardo šlovę
Nėra nė vieno aukščiau už tave

Nėra nė vieno aukščiau
Niekas didesnis
Niekas toks kaip mūsų Dievas
Daugiau niekas nesugeba
Kristus, mūsų Gelbėtojas
Puiku ir šlovinga

paula abdul priešingybės traukia dainų tekstus


Viešpatie, mes stebimės tavo akivaizdoje
Apsuptas tavo gailestingumo ir meilės
Mūsų rankos yra pakeliamos labai atidžiai
Tavo malonės man visada užtenka
Ir nėra nė vieno aukščiau už mūsų Dievą
Nėra nė vieno aukščiau už tave

Tegul mano gyvenimas amžinai giria Tavo vardo šlovę
Nėra nė vieno aukščiau už tave